ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

SLPLUS MADEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  (Bundan böyle birlikte “SLPLUS” olarak anılacaktır) tarafından www.odenjewel.com  web sitesi üzerinden Site’de sunulan ürünler ve hizmetlere ilişkin, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti(SMS/MMS) gibi vasıtalarla yeni ürünler ve kampanyaların tanıtımı, tanıtım, reklam ve promosyon faaliyetinin yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlere yönelik  özel imkanların sunulması başta olmak üzere, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla SLPLUS  ile paylaşmış olduğum veya ilerleyen dönemlerde paylaşacağım telefon ve e-posta aracılığıyla adresimin kullanılmasına ve işbu iletişim araçları ile şahsımla iletişime geçilmesine, bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin SLPLUS  tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum.
İşbu Ticari Elektronik İleti izni www.slplus.com.tr adresindeki SLPLUS AYDINLATMA METNİ’nin ve www.odenjewel.com adresindeki ÇEREZ AYDINLATMA METNİNİN ayrılmaz bir parçasıdır.
Bu metne onay vermeniz dahilinde bu onayınız, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerli olacaktır. Metne onay vermemeniz Şirket tarafından www.odinjewel.com internet sitesi üzerinden sağlanan alışveriş hizmetini etkilemeyecektir. Kullanıcılar iletişime geçilen her türlü elektronik iletişim kanalı içerisinde, Kullanıcılar’a onayı geri çekme yöntemi tanınacaktır. Bu yöntemi kullanarak tarafınızla ticari amaçla iletişime geçilmesini ücretsiz bir şekilde durdurabilirsiniz.