ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

SLPLUS METAL MADEN SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş (SLPLUS) olarak gerek www. odinjewel.com adlı web sitemizin kullanımını kolaylaştırabilmek, sitenin kullanımını kişiselleştirebilmek gerekse www. odinjewel.com isimli internet sitemizden en verimli şekilde faydalanılabilmenizi sağlayıp, kullanıcı deneyimlerinizi geliştirebilmeniz amacıyla çerez programları (“Çerez” olarak anılacaktır.) gibi bazı teknolojilerden faydalanmaktayız.  Bu teknolojilerin kullanımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ in 5. maddesinde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin ilgilinin talebine bağlı olmadığı, yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatının ise veri sorumlusuna ait olduğu açıkça belirtilmiştir.  
Bu doğrultuda; SLPLUS METAL MADEN SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş (“Veri Sorumlusu”) olarak tarafımıza ait www. odinjewel.com internet sitesinin işletilmesi sırasında üye olarak veya üye olmaksızın alışveriş yapan site ziyeretçileri (veri sahibi) tarafından çerez kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgi vermek amacıyla iş bu aydınlatma metni yayınlanmaktadır.
A VERİ SORUMLUSU
Türkiye’ de kurulu olan SLPLUS METAL MADEN SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş.  ilgili tanım kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma metnini tarafınıza veri işleme planlaması ve bilgilendirmesi kapsamında düzenlemektedir.
Söz konusu kişisel verileriniz şirket tarafından açık rıza olmaksızın hukuka aykırı olarak işlenmeyecek olup 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ un 5. ve 6. maddesine göre, amaçları ile sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olarak işlenecektir.

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN VERİ SAHİBİ

Verileri kaydedilen kişiler; SLPLUS METAL MADEN SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş.’ye ait  https://www.odinjewel.com internet sitesinin işletilmesi sırasında üye olarak veya üye olmaksızın alışveriş yapan ile whatsapp yolı ile canlı iletişim yolu bağlanan site ziyaretçileri gerçek kişilerdir.
C.İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMINDA SİTE KULLANIMI VE ÇEREZLER İLE BİRLİKTE KAYIT ALTINA ALINAN KİŞİSEL VERİLER
Ad – Soyad    
Tc Kimlik No-Vergi No                                                      
E-mail address           
Telefon numarası
Adres bilgisi                                                 
Alışveriş bilgisi
Alışverş miktarı
Alışveriş tarihi
Banka bilgisi
Iban bilgisi
Bölgesel konum
Talep bilgisi                                                             
Sipariş bilgisi                                                                       
Fatura bilgisi
Ürünü kişiselleştirmeye dair açıklama bilgisi
IP adresi
İnternet sitesi giriş-çıkış bilgisi
Ürün markası
Ürün adedi
Ürün adı
Ürün modeli ve görüntüsü
Ödeme şekli ve ödeme detayları
Teslim edilecek kişi bilgisi
Teslim edilecek adres bilgisi
Yüzük ölçüsü

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

Kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 4.maddesi’ nde yazılı ilkeler gereği tarafımızca usulüne uygun olarak işlenmektedir.
Temel İlkeler;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; Şirket, kişisel verilerinizin işlenmesinde ilgili mevzuata ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder, kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işler, veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate alır ve verisi işlenen kişi/kişi gruplarının menfaatlerini gözetir.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma; İşlenen kişisel verilerinizin yasaya uygun olarak hareket etme şartı ile güncel olup olmadığı veri sorumlusu tarafından teyit edilir/edilebilir. Kurulan ticari ilişki veya iş ilişkisi kapsamında esaslı çabamız, kurulu ilişkinin devamının sağlanabilmesi ve gerektiğinde tarafınızca bu verilerin değiştirilebilmesidir.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5.ve 6. maddesinde belirtilen hukuki gerekçelere dayalı olarak işlenmektedir.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından açık ve meşru amaçlarla işlenmekte olup, belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacaktır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme; Elde edilen, kaydedilen kişisel verileriniz verilerin kaydedilme amacının ortadan kalkması halinde verinin niteliğine uygun olarak, veri sorumlusu şirket tarafından belirlenen imha politikası kapsamında silinir ve/veya yok edilir.

Verilerin İşlenme Şartları
Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemezler. Bu nedenle kanunlarda açık rıza olmaksızın kişisel verilerin işlenebilme gerekçeleri sınırlı olarak düzenlenmiştir. Bu gerekçelerden birinin bulunmaması halinde kişisel verinin veri sorumlusunca işlenmesi mümkün değildir. SLPLUS METAL MADEN SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş.’ye ait http://www. odinjewel.com internet sitesinin işletilmesi sırasında çerez kullanımı ile elde edilen kişisel veriler de aşağıda belirtilen sınırlı düzenlemeler kapsamında kaydedilmektedir.
Düzenleme kapsamında bu gerekçeler;
Veri İşlemenin,
(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 1. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 2. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şeklindedir.

İş bu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz açıklanmaktadır.  

 1. VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

https://www.odinjewel.com internet sitemizi ziyaretiniz sırasında veya gerek üye olarak gerek üye omaksızın uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Site Üyesi olmanız ve lokasyon paylaşımının açık olması halinde verinizin toplanması, her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, Site, e-posta adreslerimiz, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çerez uygulamaları gibi otomatik yöntemlerle sipariş süreçlerinize veya iade süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evrakların kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verileriniz toplanmaktadır.
Müşterilerimizi daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak, Müşterilerimiz ile iletişimimizi geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet vermek, alınan  ürün ve hizmetlerin kullanıcı ve/veya üyelere  ulaştırabilmek, sözleşmesel yükümlülüklerin ifa edebilmek,  bilgi güvenliğini sağlayabilmek,  ürün ve hizmetlerin kullanıcı ve/veya üyelere tanıtabilmek,  ürün ve hizmetlerimizin kullanıcı ve /veya üyelerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, kampanyalardan haberdar edilmesi, üyenin ilgisini çekebileceği düşünülen konularda bilgilendirmesini sağlayabilmek,  Satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülebilme, kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktivite ve süreçlerinin işletilebilmesi,Müşterilerimize kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek,Üye’ye sunulan ürünün temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve Üye’nin bunlardan faydalanabilmesi için istatistiksel değerlendirmeleri yapabilmek,  veri tabanı oluşturulması, veri analizleri, piyasa araştırması yapılması veya sunulan ürünün Üye’nin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Üye’nin hizmetine sunabilmek,  Üye’ye önerilerde bulunabilmek,  Üye’nin şikayet ve dileklerine cevap verilebilmek, Ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetleri ölçmek,Müşterimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek,müşterilerimize sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta  özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve satış faaliyetleri olmak üzere sair satış, pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi çalışmalarını yürütebilmek,Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler, profilleme çalışmaları,Web sitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderebilmek  ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapıyı oluşturabilmek, reklam ve piyasa analizleri, iş planları ve operasyonların oluşturulması ile  değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işleri yürütebilmek, şirket ticari ve iş stratejilerini belirleyerek  geliştirilmesi ve uygulanmasını temin edebilmek, amaçları çerçevesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında ve bu sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.
Kişisel verilerinizi, Site, üzerindeki satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; Site Üyeliği ve/veya alışveriş yapan kullanıcı süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” ve vereceğiniz “açık rıza” hukuki sebeplerine; ticari iletişim süreçleri veya özel sipariş süreçlerinde bilgilerinizin saklanmasını talep etmeniz halinde ise vereceğiniz “açık rıza”ya dayanarak topluyoruz. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Veri sorumlusu tarafından kayıt altına alınan kişisel verilerin, veri sahibinin açık rızası alınmadan üçüncü (3.) kişilere aktarımının yapılabilmesi mümkün değildir. Bu durumun istisnası ise sorumlunun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddesine uygun olarak verileri aktarabilmesidir. Veri aktarımının yapılacağı ülke 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından güvenli ülke olarak ilan edilmiş ise hukuki gerekçelere uygun olarak açık rıza aranmaksızın veri aktarımı gerçekleştirilebilmektedir. Aktarım yapılacak ülkenin güvenli ülkelerden olmaması halinde ise şirketin ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi gerekmektedir. Bu durumda hukuki gerekçeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun izni ile açık rıza aranmaksızın veri aktarımı yapılabilmektedir.
Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verileriniz;

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri,  ödeme hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla yurtiçi hizmet sağlayıcılarıyla (pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, Site ve  Uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler ile)
 • IFA business connections, our vice our sub-contractors with the people we provide support for our service we have received in accordance with the purpose, the supervisory institutions
 • Competent public institutions, judicial authorities against the information, the poet and the answer you export the document and fulfill our obligations and related rights in the case such as the requested information from us in order to be able to use our legal rights to the aforementioned institutions, organizations and authorities,
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız kimselerle ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarıyla, paylaşılmaktadır.
 1. G. HANGİ ÇEREZLER HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR?

Genel Olarak
SLPLUS METAL MADEN SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Çerez, bir websitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. Bu amaçla başlıca şunlardır:
Zorunlu Çerezler: Zorunlu çerezler, internet sitemize göz atmanız ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerini kullanmanız için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz ve kimliğinizi tanımlamaz. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama buna örnek verilebilir.
Önemli Çerezler  : Önemli Çerezler. Sitemiz üzerinde gezinebilmenizi ve özelliklerini kullanabilmenizi sağlamak adına bu çerezler Sitemiz için önemlidir. Kesinlikle gerekli olan bu çerezler olmadan, bazı hizmet veya özellikleri sunamayız ve Sitemiz sizin için istediğimiz şekilde sorunsuz olarak çalışmayacaktır.
İşlevsellik Çerezleri: İşlevsellik çerezleri, Site üzerinde yapmış olduğunuz tercihleri hatırlamamıza ve bir tanıtım veya bir videoyu izleme veya bir blogda yorum yapma gibi diğer hizmetlere katılmanızı isteyip istemediğinizi hatırlayarak, belirli bir web sayfasının uyarlanması da dâhil geliştirilmiş ve daha kişiselleştirilmiş özellikler sunmamıza olanak tanımaktadır. Bu özelliklerin hepsi, Siteyi ziyaret ve kullanımınız ile ilgili Siteyi geliştirmemize yardımcı olmaktadır.
Performans Çerezleri:Bazen analiz çerezleri olarak da adlandırılan performans çerezleri, Site kullanımınız ile ilgili bilgiler toplamakta ve Sitenin çalışma şeklini geliştirmemize olanak tanımaktadır.
Hedef Belirleme ve
Reklam Çerezleri     : Size ve sizin ilgi alanınıza daha uygun olduğuna inandığımız reklamları size iletebilmek için hizmet sağlayıcılarımız ile beraber hedef belirleme ve reklam çerezleri kullanabiliriz. Bu çerezler Site üzerinde nelere baktığınızı hatırlar ve biz bu bilgileri reklamcılar gibi diğer organizasyonlarla paylaşabiliriz.
 
Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri sunmak amacıyla kullanılır. Ayrıca hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla da kullanılabilir. Bu çerezlerin birçok türü, tüketicileri takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.
 
Flash Çerezleri : Bazı durumlarda, video klipler veya animasyonlar gibi özel içerik sunmak için Adobe Flash Player’i kullanabilmekteyiz. Kullanıcı deneyiminizi geliştirmek amacıyla, ayar ve tercihlerinizin hatırlanması gibi özellikler sunmak için Yerel Paylaşılmış Nesneler (genelde “Flash çerezleri” olarak bilinmektedir) kullanılmaktadır. Flash çerezler, cihazınız üzerinde saklanmaktadır, fakat internet tarayıcınız tarafından sağlanandan farklı bir arayüz aracılığı ile yönetilmektedir. Bu, çerezleri yönetmeniz ile aynı şekilde Flash çerezlerini tarayıcı seviyesinde yönetmenin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Bunun yerine, doğrudan Adobe’in internet sitesi üzerinden Flash yönetme araçlarına ulaşabilirsiniz. Adobe internet sitesi, Flash çerezlerinin nasıl silineceği veya nasıl devre dışı bırakılacağı konusunda kapsamlı bilgiler ihtiva etmektedir, daha fazla bilgi için – http://www.adobe.com/security/flashplayer internet adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu web sitesi ve uygulamalar için Flash çerezleri devre dışı bırakmanız veya reddetmeniz durumunda, video içeriği veya oturum açılmasını gerektiren hizmetler gibi bazı özelliklere erişemeyebileceğinizi unutmayınız.
 

 1. SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.
H.1.Önemli Çerezler
Sitemiz üzerinde gezinebilmenizi ve özelliklerini kullanabilmenizi sağlamak adına bu çerezler Sitemiz için önemlidir. Kesinlikle gerekli olan bu çerezler olmadan, bazı hizmet veya özellikleri sunamayız ve Sitemiz sizin için istediğimiz şekilde sorunsuz olarak çalışmayacaktır.Bu çerezler kullanıcıların websitesinde gezinmesini ve önceki sayfalara geri dönebilmesini sağlamakta olup bu kapsamda kullanılan çerezler aşağıda belirtilmiştir.
cookie-policy-accepted
newsletter_confirmation_subseriber
newsletter_confirmation_unsubseriber
H.2.Performans Çerezleri
Bazen analiz çerezleri olarak da adlandırılan performans çerezleri, Site kullanımınız ile ilgili bilgiler toplamakta ve sitenin çalışma şeklini geliştirmemize olanak tanımakta olup bu kapsamda kullanılan çerezler aşağıda belirtilmiştir.
_utma
_utmb
_utmt
_utmz
_ga
GED_PLAYLIST_ACTIVITY
_gat
_ym_isad
_ym_uid
_ym_visorc_18945484
Gdyn
_gfp_64b
H.3. Hedefleme/Reklam/Pazarlama Çerezler
Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri sunmak amacıyla kullanılır. Ayrıca hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla da kullanılabilir. Size ve sizin ilgi alanınıza daha uygun olduğuna inandığımız reklamları size iletebilmeye olanak tanımakta olup bu kapsamda kullanılan çerezler aşağıda belirtilmiştir.
DSID
IDE
İd
_gads
Fpb
Fr
IP_JAR
IDE
NID (google.com ve google .com.tr/td )
H.4.Üçüncü Taraf Çerezleri
Site ile ilgili hizmet sağlanması,  faydalanmakta olduğumuz harici veri analizi hizmetleri ve bu hizmeti sunan tedarikçiler, neyin popüler olup neyin olmadığını raporlamak üzere farklı hizmetler için kullanılan diğer organizasyonlar tarafından tanımlanmasına olanak tanımakta olup bu kapsamda kullanılan çerezler aşağıda belirtilmiştir.
yabs-sid
yandexuid
yp
syncorigtoken
syne_cookie_esrf
usst
_ym_isad
_ym_uid
_ym_visorc_18945484
GED_PLAYLIST_ACTIVITY
_gca
_utma
_utmb
_utmt
_utmz
_ga
_gat
Gdyn
_gfib_64b
 
I.ÇEREZLERİN KULLANIMININ KONTROL EDİLMESİ
Çerezleri reddetmenizi sağlayan, tarayıcınız ya da uygulamalara eriştiğiniz cihazınızda üzerindeki ayarları aktif hale getirmek suretiyle her zaman Siteden çerezleri almayı reddedebilirsiniz. http://www.adobe.com/security/flashplayer internet adresinde Adobe’nin Flash yönetimi araçlarını kullanmak suretiyle Siteden Flash çerezleri almayı reddedebilirsiniz.
Çerezleri iptal etmek için yapılması gereken işlemler hakkında daha fazla bilgiyi, yardım ekranını kullanarak İnternet tarayıcı sağlayıcınızın internet sitesinde veya uygulamalara eriştiğiniz cihazınızın ayarlar bölümünde bulabilirsiniz. Yaygın olarak kullanılan tarayıcılar hakkında bilgi almak için http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html internet adresini ziyaret edebilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakıldığında, web sitesinin ve uygulamaların tüm özelliklerinin istendiği gibi çalışmama ihtimalinin olduğunu lütfen unutmayın.
İ.ÇEREZ KULLANIMININ  ENGELLENMESİ
Çerezlerin kullanılması web sitesinin daha iyi hizmet vermesini sağlamakla birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Ancak bu takdirde websitesinin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. 
Belirtildiği üzere çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:
INTERNET EXPLORER

 • Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
 • Araçlar düğmesine ve İnternet Seçenekleri ‘ne dokunun veya tıklayın.
 • Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar’ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

GOOGLE CHROME

 • Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
 • Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
 • Altta Gelişmiş’i tıklayın.
 • “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları’nı tıklayın.
 • Çerezler’i tıklayın.
 • “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında Web Sitesi’nin adını arayın.
 • Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.

MOZILLA FIREFOX

 • Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
 • Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
 • Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
 • “Çerezleri göster” düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
 • Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
 • Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
 • Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about: preferences sayfasını kapatın.

OPERA

 • Opera’da çerezleri engellemek için ilk etapta Opera / Ad Blocking kısmına girmek gerekiyor.
 • Daha sonrasında burada yer alan seçenekler üzerinden ‘Enabled’, ‘Block cookie dialogs’ ya da ‘Automatically accept cookie dialogs’ üzerinden işlemler gerçekleştirilebiliyor.

 
SAFARI

 • Safari > Tercihler’i seçin.
 • Gizlilik öğesini tıklayın.
 • Web Sitesi Verilerini tıklayın.
 • Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.

MICROSOFT EDGE

 • Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
 • Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
 • Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz.

J.VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, başvuru formu linki tıklayarak  Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, SLPLUS METAL MADEN SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş ‘nin KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.